با وجود این روند صعودی، اکنون چشم‌انداز ناامیدکننده اقتصاد جهان، وضعیت را برای بازار نفت هم پیچیده کرده است.

علی مرتضوی، تحلیلگر بازارهای مالی از قبرس، به تحلیل بازار نفت پرداخته و توضیح می‌دهد که چرا نباید در انتظار افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ باشیم.