کاهش شدید دمای هوا در کشور و افزایش مصرف گاز، جرقه کمبود و قطعی گاز را در ایران زده‌است. اما کمبود گاز در ایران به چند دلیل، تعجب‌آور است.

نگاهی به وضعیت ذخایر گازی ایران در جهان و میزان تولید گاز در کشور نشان‌دهنده دلیل تعجب بسیاری از مردم از قطعی اخیر این منبع انرژی است.

نسیم بنایی از راهکار دولت رئیسی برای مقابله با کمبود گاز گزارش می‌دهد.