به گزارش اکوایران، نیویورک‌تایمز در گزارشی، سناریوهای مختلف افزایش قیمت نفت و اثرات آن بر بخش‌ها و سیاست‌های مختلف را بررسی کرده است.

نسیم بنایی از گزارش نیویورک‌تایمز می‌گوید.