به دنبال افزایش مصرف گاز در کشور و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه‌های مختلف، کمبود گاز در فصل زمستان در سال‌های اخیر مساله‌ساز شده است، به طوری که سال گذشته گاز صنایع پتروشیمی در روزهای اوج مصرف قطع شد تا گاز خانگی برقرار باشد.

در این خصوص سامان بهرام مدیر مجتمع پتروشیمی زاگرس به چالش های ناترازی گاز در صنعت پتروشیمی پرداخته است.