8 روز بعد از حمله سایبری به پمپ بنزین‌های ایران کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است که تمام جایگاه‌های سوخت به سامانه هوشمند سوخت وصل شده‌اند. 

پمپ بنزین‌های پایتخت اما همچنان با صف‌های طویل روبر هستند. مشاهدات میدانی اکو ایران در طی روزهای بعد از حمله سایبری نشان می‌داد پمپ‌های بنزین اگرچه به مرور به سامانه متصل شدند اما با اختلال روبرو بودند. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در توضیح فرآیندی که در روزهای اخیر طی شده گفته است: «با توجه به قطع ارتباط سیستم ارتباطی جایگاه‌های عرضه سوخت با سامانه دیسپچینگ مرکزی، نیاز بود در این عملیات چند روزه به صورت تک به تک به همه جایگاه‌ها مراجعه و به‌منظور اتصال ارتباط نازل‌ها با دفتر جایگاه‌ و پس از آن ارتباط دفتر جایگاه با ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نرم‌افزار در جایگاه‌ها  نصب می‌شد که این کار نیازمند مراجعه گروه‌های مختلف عملیاتی به‌صورت تک به تک به جایگاه‌های عرضه بود.»

حسین میرزایی کارشناس فناوری ارتباطات در گفت و گویی با اکو ایران به این مسئله اشاره کرده بود که متمرکز بودن سامانه‌ها در ایران آن‌ها را در مقابل حملات سایبری آسیب‌پذیر می‌کند. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته است که 40 هزار نفر در عملیات احیای سامانه هوشمند سوخت درگیر بوده‌اند. 

او همچنین در خصوص جزئیات سهمیه ویژه اعلام شده گفته است: با توجه به اعلام این خبر از سوی وزیر محترم نفت، این سهمیه بی‌شک اختصاص می‌یابد و هر زمان که مقدار آن اعلام و ابلاغ شود، این شرکت سهمیه ویژه را در کارت‌های هوشمند سوخت شارژ خواهد کرد.