ساکنان این محله می گویند که این پلاک در طرح تفصیلی در پهنه فضای سبز قرار دارد اما شهرداران منطقه یک در ادوار گذشته تا کنون تلاش کردند این فضا را تبدیل به یک فضای تجاری کنند.

گزارش میدانی اکوایران را ببینید.