فرهاد ایزدجو در پایان این دیدار در جمع خبرنگاران  حاضر شد  و درباره این گفتگوها توضیح داد. وی با اشاره به ارتباط دیرینه این شرکت با بانک شهر، بیان کرد: شرکت پتروشیمی پتروسازه مبین یک شرکت دانش بنیان است و بانک شهر  در زمینه تضمین‌های تسهیلات ، شرکت در مناقصات، حسن اجرای تعهدات و پیش پرداختها حامی موثری بوده است. 

مدیرعامل پتروسازه مبین گفت: اگر کمک‌های بانک شهر نبود واقعا با مشکل مواجه میشویم و ارتباط بسیار خوبی در این زمینه ها با بانک شهر  داریم و از این همکاری متشکر هستیم.