استان کرمان در مرکز ذوزنقه طلایی انرژی خورشیدی کشور قرار دارد. همین امر سبب شده تا مسئولان این استان با توجه به ظرفیت های خدادادی موجود در این استان توجه ویژه تولید انرژی خورشیدی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی داشته باشند.

این مهم در کرمان آیدکس سال جاری مورد توجه ویژه قرار گرفته است.