بازار در یک قدمی میلیونی شدن....

در این اوضاع ETFها کجای پازل بازار سرمایه قرار دارند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد