مدیران سازمان بورس خواب هستند؟!

بازار درحالی اولین روز هفته را آغاز کرد که اختلال سنگین در OMS کارگزاری ها و هسته معاملات، باعث شدت گیری فشار فروش در بازار شده است... هرچه جلوتر میرویم بر سمت عرضه افزوده میشود...

 

به نظر میرسد که سهامداران در کنار ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک معمول، باید به اختلال سنگین در سامانه های معاملاتی هم عادت کنند!

نقش سازمان بورس در این اغتشاش و درهم ریختگی چیست؟ حق تضییع شده معامله گران را چگونه میتوان پیگیری کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد