بازی شاخص بورس روی دیوار یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد

بازار در حالی معاملات خود را در روز جاری آغاز کرد که فشار فروش در بسیاری از نمادها سنگین بود. این شرایط تا ساعت ۹:۵۰ دقیقه ادامه داشت و در دقایقی حتی شاخص کل به زیر یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد کاهش پیدا کرد اما پس از آن با توقیت جبهه عرضه، روندی مثبت به خود گرفت. به نظر میرسد که اختلالات جدی در هسته معاملات و مشکلات OMS کارگزاری ها، نقش پررنگی در شرایط فعلی داشته است. نهاد ناظر هیچ، نهاد ناظر نگاه!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد