کورس بورس با سکه و دلار

تیر ماه، ماه پر حرارتی برای تمامی بازارها بود. به عبارتی می‌توان گفت رکوردها یکی پس از دیگری در حال شکسته شدن است. در این ماه شاخص بورس، سکه و دلار به ترتیب با رشد ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصدی مواجه شدند. باید دید مرداد ماه نیز شاهد رکوردشکنی‌های دیگری خواهیم بود یا خیر.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد