جشن قهرمانی پرسپولیس در بورس تهران؟

بازار سهام تهران امروز را با افت جدی شاخص کل آغاز کرد. اما هرچه جلوتر آمدیم از فشار فروش کاسته شد به نحوی که از حدود ساعت ۱۰ به بعد، شاخص کل از ادامه مسیر نزولی دست کشید. توقفی که با برخورد با کف کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی همراه بود. با این حال گروه های مختلف وضعیت های یکسانی ندارند و به نظر میرسد ذخیره سازی سود در این روزها مهمترین دلیل فروش سهامداران است. تا این لحظه اکثریت بازار قرمز پوش است!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد