تاثیر آزادسازی سهام عدالت و گزارش های ماهانه بر بورس

بازار درحالی کار خود را در ۷ مهر به پایان رساند که به وضوح فشار فروش در نیمه دوم معاملات شدت گرفت اما سوالات بسیاری در این خصوص به ذهن میرسد: تاثیر گزارش های ۳ ماهه بر بازار روزهای اخیر چه بوده؟ موجودی انبار و آمار فروش شرکت ها چه تغییری کرده؟ بازی شاخص کل پشت سد ۲ میلیون واحد تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا روند فعلی کوتاه مدت خواهد بود یا میان مدت؟ اقبال بازار در روزهای آتی به سمت نمادهای بزرگ خواهد بود یا کوچک؟ کدام گروه ها مورد اقبال بیشتر بازار خواهند بود؟ و مهمتر از همه، آزادسازی سهام عدالت و اخبار مربوط به آن چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد