ورود بورس به ابرکانال دو میلیون

با وجود این که امسال، سال بسیار خوبی از منظر بازدهی برای سهامداران بوده است، اما برخی اقتصاددانان معتقدند، رشد شاخص می‎تواند زنگ خطری برای اقتصاد کشور باشد. از نقدینگی موجود در بورس، به عنوان یک بمب یاد می‎کنند که می‎تواند زمینه ساز تشدید تورم شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد