اما کارشناسان بر این باورند که شورای رقابت، مقابله جانانه‌ای با این انحصار نداشته است، شاید به این دلیل که از تمامی ابزارها بهره نبرده یا تنها به کنترل قیمتی اکتفا کرده است، رویکردی که نتیجه درخشانی نداشته است.

در مقابل برخی صاحب‌نظران معتقدند که در شرایط فعلی حداقل انحصار خصوصی عملکرد بهتری از خود برای مصرف‌کنندگان به جا خواهد گذاشت. «اکوایران» در گفتگویی با فرشاد فاطمی، اقتصاددان این سوال را مطرح کرده که بهتر نبود شورای رقابت در مواقعی به نفع انحصار خصوصی، علیه انحصار دولتی رای بدهد؟ پاسخ این عضو سابق شورای رقابت را ببینید.