برنامه ویزور

بازارهای جهانی در انتظار شوک‌های بزرگ

تحولات بازارهای مالی، قیمت جهانی نفت و علت سقوط بهای نفت موضوع اصلی این قسمت از برنامه ویزور است. همچنین در این برنامه عرضه اولیه آرامکو به عنوان بزرگترین عرضه اولیه تاریخ مورد بررسی قرار گرفته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد