برنامه پنجره

تراکنش های بیش از 5میلیارد تومان بررسی می‌شود

سازمان امور مالیاتی، براساس لایحه دولت مجاز است به اطلاعات تراکنش های صاحبان حساب های بانکی دسترسی پیدا کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد