ویدئو های مرتبط

نوبل برای کاشفان عمق فقر

جایزه نوبل اقتصاد به طور مشترک به استر دوفلو ۴۶ ساله و آبهیجیت بانرجی ۵۸ ساله و مایکل کریمر ۵۴ ساله اعطا شد. مهمترین دلیل اعطای جایزه به این ۳ نفر استفاده از رویکرد نوین آزمایشگاهی و از جز به کل در مساله مبارزه با فقر است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد