بند صادرات

نرخ ارز در طول یک سال گذشته با افزایش مواجه شد اما نه تولید افزایش یافته و نه روند صادرات تغییر کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد