ویدئو های مرتبط

مدل نفت زدایی از بودجه

مجموعه فضای سیاست‌گذاری قرار است مجرای ورود نفت به بودجه را مسدود کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد