ضریب نفوذ چک در استان‌ها

در شهریور حدود ۷.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان مبادله شده که این ارزش حدود ۵ درصد از کل تراکنش‌های کشور است.

از حیث متوسط ارزش هر چک مبادله‌ای، تهران با ۱۸ میلیون تومان در صدر و یزد با ۵ میلیون تومان در قعر جدول قرار دارند.

 به لحاظ ارزش متوسط هر چک برگشتی، هرمزگان با ۲۹ میلیون تومان در صدر و کهگیلویه و بویراحمد با ۷ میلیون تومان در قعر جدول قرار دارند.

کل چک‌های مبادله شده از حیث ارزش، حدود ۴ درصد نسبت به ماه میانی تابستان کاهش داشته است که می‌تواند سیگنالی از رکود اقتصادی باشد.

چک به‌عنوان یک ابزار پرداخت، حدود ۵ درصد از کل تراکنش‌های مالی کشور را پوشش می‌دهد.

متوسط ارزش سرانه چک‌های برگشتی حدود ۱۶ میلیون تومان و بیشتر از ارزش سرانه چک‌های مبادله‌ای بوده است

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد