هجوم وال‌ها به بازار بیت‌کوین

یک روند بی‌سابقه در میان حساب‌های ناشناس در حال رخ دادن است که حاکی از رفتار مشترک میان وال‌های بیت‌کوین است.

وال‌ها با خرید و فروش یا نگهداری دارایی خود موج قدرتمندی در بازار ایجاد می‌کنند که حرکت بازار را شکل می‌دهد.

سرمایه‌گذارانی که مالک ۱۰۰۰ تا یک میلیون بیت‌کوین هستند، 42.1 درصد از تمام ذخیره بیت‌کوین‌های دنیا را کنترل می‌کنند.

 این رقم در اوج حباب ۲ سال قبل (۲۰۱۷) برابر با 37.9 درصد بود.

رشد تمرکز در مالکیت بیت‌کوین نشان‌دهنده افزایش قدرت نفوذ وال‌ها در نوسان‌های قیمتی اخیر است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد