ویدئو های مرتبط

رتبه پایین ایران در شاخص جهانی حکمرانی

ایران در شاخص حکمرانی لگاتوم سال ۲۰۱۹ میلادی، دارای رتبه جهانی ۱۳۸ (بین ۱۶۷ کشور جهان) و امتیاز ۳۸.۳ (از ۱۰۰) است.

شاخص حکمرانی ایران از شاخص رفاه با رتبه جهانی ۱۱۹ و امتیاز ۴۸.۳ از وضعیت نامطلوب تری برخوردار می باشد.

شاخص حکمرانی ایران نه تنها از اقتصادهای توسعه یافته و مرفه که حتی از کشورهای همسایه و منطقه نیز پایینتر است.

موسسه لگاتوم شاخص حکمرانی را بر اساس ۶ زیرشاخص «محدودیت اجرایی»، «شفافیت سیاسی»، «نقش قانون»، «درستی دولت»، «کارآیی دولت» و «کیفیت تنظیم گری» محاسبه می کند.

وضعیت ایران به ویژه برای دو زیرشاخص «شفافیت سیاسی» و «کیفیت تنظیم گری» بدتر است

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد