وزن تورم بنزین در دهک‌ها

در آذرماه سهم گروه حمل‌و‌نقل از تورم دهک اول (کم درآمدترین خانوار) به میزان ۱۵ درصد است

سهم گروه حمل‌و‌نقل از تورم برای دهک دهم (پردرآمدترین خانوار) به میزان ۵۸ درصد است.

سهم عمده تورم ماهانه گروه‌های کم‌درآمد به دلیل افزایش تورم خوراکی به خصوص گروه سبزیجات بوده است

سهم تورم گروه سبزیجات در دهک کم درآمد به میزان ۵۸ درصد می‌باشد.

سهم تورم این گروه در دهک پردرآمد به میزان ۱۷ درصد گزارش شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد