ابزارهای جدید جنگ تجاری

فاز نخست صلح تجاری بین دولت ترامپ و چین را میتوان پایان فصل نخست تنش تجاری بین آنها دانست.

نشریه فارن‌پالیسی با اشاره به شرط خوش قولی چین در این توافق ، این توافق را به معنای پایان رقابتی بزرگ‌ بین این دو قدرت نمیداند.

فاز دوم جنگ تجاری بین چین و آمریکا نه حول محور تعرفه‌ها، که به شکل کنترل واردات و صادرات، اعمال محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها خواهد بود

در فاز دوم جنگ تجاری، آمریکا باید خود را برای چنین موقعیتی آماده کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد