تبخیر سریع بنزین از تورم خوراکی‌ها

باتوجه به بررسی آمارها از متوسط قیمت ۲۴ قلم خوراکی، اثری از تورم بنزین در قیمت خوراکی‌ها مشاهده نمی‌شود.

تنها خوراکی که در آذرماه ساز ناکوک می‌زند و روند غیر متعارفی را ثبت کرده، «گوجه فرنگی» است

افزایش قیمت گوجه فرنگی به دلیل کاهش عرضه در بازار و سرمازدگی به دلیل نوسانات فصلی بوده است.

اثر افزایش قیمت بنزین در خوراکی‌ها کمرنگ شده و به نظر می‌رسد که تورم بنزینی از سبد کالاهای خوراکی تبخیر شده است.

از ۲۴ قلم خوراکی، ۷ کالا دارای تورم ماهانه منفی بوده و سطح قیمتی آن نسبت به آبان ماه کاهشی بوده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد