دو «دگرگونی بزرگ» در ۲۰۲۰

براساس پیش‌بینی مجله اکونومیست، جهان در سال ۲۰۲۰ میزبان دو دگرگونی بزرگ خواهد بود.

در اولین دگرگونی با جهان کهنسال‌تر مواجه خواهیم شد؛ برای نخستین بار در جهان افراد بالای ۳۰ سال جمعیت بیشتری را تشکیل خواهند داد.

در تحول دوم اقتصادهایی که در جهان سریع‌ترین رشد را در سال ۲۰۲۰ تجربه خواهند کرد، همه در آفریقا یا آسیا خواهند بود

اقتصاد ایران نیز خاکستری است؛ در‌حالی‌که تورم کاهش خواهد یافت، رشد تولید ناخالص داخلی همچنان منفی خواهد بود.

 در همین سال کشورهای همسایه ایران به رشد اقتصادی خود ادامه خواهند داد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد