بنزن محصول شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در اولین عرضه خود تنی ۱۶ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان و با حجم ۱۵۰ تن مورد معامله قرار گرفته است.

اما آرگون محصول شرکت‌هایی همچون معدنی و صنعتی چادرملو و فولاد زرند ایرانیان به طور میانگین در قیمت ۲۹ میلیون و حجم ۲۰۰ تن معامله شده است. بیشترین قیمت این محصول در چهارم اردیبهشت در قیمت ۳۱ میلیون تومانی بوده اما کمترین حجم را نیز در این تاریخ به خود اختصاص داده است.