روند حاشیه سود خالص این شرکت‌ها از فصل بهار تا فصل تابستان با رشد همراه شده، اما در فصل پاییز با وجود افزایش درآمد عملیاتی حاشیه سود خالص با افت روبرو شده است.

این شرکت‌ها در سه‌ماهه زمستان موفق شدند رقم ۲۱۸۵ میلیارد تومان فروش را ثبت کنند.

نمادهای غصینو، غویتا و غسالم در فروردین با فروش‌های خود کمتر از یک‌سوم فصل زمستان خود فروش داشتند. همچنین غپونه، غمینو و غگرجی نیز به ترتیب ۱۷، ۱۶ و ۳ درصد از فروش زمستان خود را پوشش دادند.