لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز سه شنبه به مجلس می‌رود و پیش‌بینی درآمد نفتی، برنامه استقراض دولت، تبصره‌ ۱۴ و نرخ‌گذاری انرژی و احکام درآمدی مثل حقوق دولتی از جمله مواردی هستند که همچنان مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار دارد تا مسیر بازار برای روزهای آینده مشخص شود. 

شرکت پتروشیمی نوری زمان تولید تجاری واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی هنگام را پانزدهم آذر سال جاری عنوان کرده است که قرار است با ظرفیت ۷۰ درصدی کار خود را آغاز کند. 

 نماد «فرود» نیز از کاهش ۵ میلیارد تومانی هزینه گاز خود نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داده است. 

در بازار روز قبل نمادهای غالبر؛ کفرا و ثنوسا بیشترین میانگین خرید هر کد حقیقی را به خود اختصاص دادند به طوری که نماد غالبر نزدیک به ۱۴۰ میلیون تومان ارزش خرید هر کد حقیقی را به طور میانگین ثبت کرده است.