برترین خالص ورود پول حقیقی‌ها در روز گذشته به نماد شیران تعلق گرفت. اما نماد اخابر بیشترین تأثیر مثبت را روی شاخص کل داشت. علت مثبت شدن سهام این شرکت خبر مرحله اول تجدید ارزیابی این شرکت بود.

اما مهم‌ترین خبر از مجلس مخابره شد و نمایندگان بودجه سال ۱۴۰۳ را رد کردند، گفته می‌شود حواشی پیرامون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دلیل اصلی این مخالفت بوده است.