در مقابل نماد پتروشیمی نوری با اعلام برطرف نمودن اشکالات فنی بخشی از فرایند عملیاتی فعالیت های این شرکت از ۲۹ آذر ماه طبق روال سابق از سر گرفته شده است.

شرکت قند اصفهان از موافقت سهامدار عمده با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های (زمین) خود خبر داده است.

شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد آپ نیز از انعقاد قرارداد ۲۵۰۰۰ دستگاه کارتخوان سیار اطلاع رسانی کرده و این نماد ارزش هر دستگاه کارتخوان سیار را رقمی در حدود ۴۲ تا ۴۵ میلیون ریال برآورده کرده است.

شرکت های‌وب نیز از سرمایه گذاری ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریالی در ۳۷ شهر استان گلستان به جهت پروژه فیبر نوری خبر داده است.