شرکت ایران‌خودرو نیز به اندازه سرمایه ثبت شده خود زیان خالص شناسایی کرده است. ایران‌خودرو در ۹ ماهه سال جاری با اینکه با افزایش ۴۰ درصدی در درآمدهای عملیاتی مواجه شده است. اما زیان ۹ ماهه این شرکت رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان است که برابر با سرمایه ثبت شده این نماد است. سایپا نیز در رقابت با آبی‌پوشان جاده مخصوص زیان ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی را شناسایی کرده‌اند. سایپا نیز در ۹ ماه سال جاری رشد ۳۷ درصدی در درآمدهای عملیاتی خود را داشته است.

نماد ذوب آهن اصفهان نیز در این مدت ۲۳۰۰ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است و شخارک نیز در همین مدت به ۲۳۰۰ میلیارد تومان سود خالص دست پیدا کرده است.

شرکت پتروشیمی زاگرس نیز در اطلاعیه‌ای عنوان داشته است با عنایت به رفع بخشی از محدودیت گاز خوراک ارسالی از شرکت ملی گاز ایران و همچنین اتمام تعمیرات دوره‌ای ، واحد دوم تولیدی این شرکت به تدریج در مدار تولید قرار گرفت .