خپارس نیز در گزارش حسابرسی شده خود زیان ۸۶۶۶ میلیارد تومان مورد تائید حسابرس را ثبت کرده است.

اما گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم نیز برای سال مالی ۱۴۰۲ سودخالص خود را از عدد ۳۵۸ میلیارد تومان سال ۱۴۰۱ به رقم ۵۲۳ میلیارد تومان افزایش داده است.

پارتا نیز رشد ۵۰۰ درصدی سود خالص خود را پس از تائید صورت‌های مالی توسط حسابرس در سامانه کدال بارگذاری کرد. پارتا برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲۴۲ میلیارد تومان سودخالص شناسایی کرده است.

بورس تهران نیز تصمیم دارد سرمایه ۱۸۲۰ میلیارد تومانی خود را به ۲۴۰۰ میلیارد تومان از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته برساند.

نسخه کامل در سایت اکوایران