با توجه به ملزوماتی که برای صندوق‌های بازارگردانی‌ در نظر گرفته شده بود، آیا می‌توان گفت که اهداف مد نظر سازمان بورس تحقق پیدا کرده است؟ از طرفی یکی از دلایل ایجاد بازارگردان حفظ شناوری سهم‌هاست، آیا در این یک سال و نیم این امر به شکل خوبی اجرا شد؟

امروز در برنامه چارسو مجتبی شهبازی به این پرسش‌ها پاسخ‌ می‌دهد.