برخی مقصر ریزش یکپارچه امروز را افت چشمگیر قیمت دلار می دانند. قیمت دلار تحت تاثیر اخبار واصله از وین و اظهارنظرهای خوشبینانه، وارد کانال ۲۷ هزار تومان شده است.

در گفتگویی با مجید شکراللهی، تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه از ارتباط واقعی بین این دو بازار در کوتاه مدت و بلندمدت پرسیده ایم و اینکه فعالان حرفه ای بازار، بر اساس آمار اقتصادی و اخباری که در خصوص بودجه به گوش میرسد، چه افقی را برای دلار متصور هستند.

برنامه چارسو را هر روز از تلویزیون اینترنتی اکوایران دنبال کنید.