سهام عدالت و نحوه برقراری عدالت . بازی در بازار خودرو

سهام عدالت چقدر توانسته عادلانه بین مردم توزیع شود؟ کام همه نیازمندان از آزادسازی سهام شیرین نشده. خودروسازان ساز ناکوک نزنند. تقاضای بازار و توان خرید مردم ، تعیین کننده قیمت است

نحوه ثبت نام برای واگذاری سهام عدالت با انتقادهای زیادی مواجه بوده . امروز ، با  آزادسازی  این سهام انتقادها و اعتراضها اوج گرفته. شاید پوشش افراد زیرمجموعه کمیته امداد و بهزیستی ، عشایر و سایر قشرهای آسیب پذیر نقطه قوت باشد اما حدود ٣٠ میلیون جامانده از ثبت نام و واگذاری سهام ، در حالی که بخش زیادی از آنها از نیازمندان هستند در کنار سهامدار بودن متمولین ، توزیع عادلانه این سهام را زیر سوال برده. 

مجریان قانون در سازمان خصوصی سازی می گویند حدود دو میلیون نفر پیش ثبت نام کرده اند . هنوز با ٣٠ میلیون جامانده از سهام عدالت خیلی فاصله وجود دارد.  معاون واگذاری سهام و بنگاهها در سازمان خصوصی سازی می گوید اشکالات توزیع سهام عدالت به دولت و مجلس منعکس شده اما تاکنون قانون یا دستورالعملی برای تکمیل برنامه و واگذاری سهام به جاماندگان تدوین نشده.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد