به گفته‌ی مقامات دولتی، این طرح قرار است به منظور جذب استعدادهای جهانی برای جهش نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به تصویب برسد. جزییات بیشتر را در ژورنالیست ببینید.