به گزارش اکوایران،‌ بر اساس آمار منتشرشده از نرخ بیکاری در بهار امسال، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به استان سیستان و بلوچستان و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان زنجان است. این در حالی است که نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان در بهار سال 1401 در رتبه هفتم در میان استان های کشور بوده است. همچنین در بهار سال گذشته، نرخ بیکاری استان کرمانشاه بالاترین نرخ در میان سایر استان های کشور بوده است اما در بهار امسال نرخ بیکاری این استان کاهش یافته و به رتبه پنجم بین سایر استان های کشور رسیده است.

رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت

یکی از شاخص های مهم برای بررسی وضعیت نیروی کار، نرخ بیکاری است. در ادبیات نیروی بیکاری دو اصطلاح مهم وجود دارد. اصطلاح «بیکار» به افرادی اطلاق می شود که شاغل نیستند اما یا در جستجوی کار اند و یا اگر شغل مناسب برای آن ها وجود داشته باشد،‌ تمایل به کار کردن دارند. اصطلاح «جمعیت فعال» به مجموع افراد بیکار با تعریف مذکور و افراد شاغل اختصاص می یابد. نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال به دست می آید.

از دیگر شاخص های حائز اهمیت در بحث نیروی کار، نرخ مشارکت است. این نرخ از نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار به دست می آید. اگر نرخ بیکاری کاهش یابد نمی توان نتیجه گرفت که وضعیت بیکاری بهبود یافته است. چرا که اگر به طور همزمان نرخ مشارکت نیز کاهشی باشد،‌ می توان نتیجه گرفت که بخشی از افراد در سن کار ناامید شده و دیگر در جستجوی شغل نیستند.

photo_2023-07-10_16-13-09

سیستان و بلوچستان؛ رکورد دار نرخ بیکاری میان استان ها

بررسی ها نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان با ثبت 12.5 درصد بالاترین نرخ بیکاری را در بهار سال 1402 دارد. این در حالی است که نرخ بیکاری این استان در بهار سال 1401 معادل 12.8 درصد بوده است. بنابراین نرخ بیکاری این استان با روند کاهشی مواجه بوده است. با این حال نمی توان نتیجه گرفت که وضعیت بیکاری در این استان بهبود یافته است. طبق آمارهای بازار کار، نرخ مشارکت استان سیستان و بلوچستان در سه ماهه نخست امسال یک واحد درصد کاهش یافته است و از 36 درصد در بهار 1401 به 35 درصد در بهار 1402  رسیده است.

به عبارت دیگر، با توجه به کاهش یک واحد درصدی نرخ مشارکت به همراه کاهش 0.3 واحد درصدی نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان در بهار امسال، بخشی از بیکاران سیستانی از یافتن کار ناامید شده و بیکاری آن ها قطعی شده است.

کاهش شش پله ای رتبه کرمانشاه در نرخ بیکاری استان ها

استان کرمانشاه در بهار سال گذشته رتبه اول نرخ بیکاری استان ها را با نرخ 15.4 درصد رقم زده بود. این در حالی است که تازه ترین آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری این استان در بهار امسال به زیر 11 درصد رسیده و استان کرمانشاه را در جایگاه هفتم نرخ بیکاری استان‌ها در کشور قرار داده است. با توجه به کاهش 0.8 واحد درصدی نرخ مشارکت این استان، بنظر می رسد بخشی از جمعیت در سن اشتغال از یافتن شغل ناامید شده و از گروه بیکاران (بیکاران مایل به یافتن شغل) خارج شده اند و بخشی از کاهش نرخ بیکاری این استان به همین دلیل رخ داده است.

نرخ بیکاری استان هرمزگان نیز از بالای 15 درصد در بهار سال گذشته به 12.1 درصد در بهار امسال کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت این استان در بهار امسال 1.4 واحد درصد کمتر شده است. استان هرمزگان در بهار سال قبل دومین استان با نرخ بیکاری بالا بود در حالی که در بهار 1402 جایگاه آن یک رتبه کاهش یافته و سومین استان از نظر نرخ بیکاری بالا است.