در حاشیه رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که با همکاری گروه مشاوره مدیریت ایلیا و گروه رسانه ای دنیای اقتصاد منتشر شده است، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، از حلقه مفقوده نهادی میگوید که بتواند درک درستی از ظرفیت کسب و کارها به یکدیگر را به تصویر بکشد تا شرکت ها یکدیگر را نیز در تصمیمات خود به عنوان ذی نفع در نظر بگیرند تا کارهای جمعی بزرگتر و پرقدرتی را به انجام برسانند.