در این برنامه کامکس در گفت‌وگو با محمد اعتباری از فعالان بازار آهن و فولاد کشور دلایل شنای خلاف جهت فولاد در بازار داخل و جهانی بررسی شد و حداکثر سقف قیمت مورد انتظار مقاطع طویل فولادی از سوی خریداران مصرفی و سرمایه‌ای ارزیابی شد.