سیاست‌های جدید رئیس جمهور چین علیه بازار آزاد و سرمایه‌داریست که در آینده اقتصاد چین و بازار کامودیتی‌ها را به سمت بحران خواهد برد.

این هفته در برنامه کامکس مهم‌ترین اتفاقات بازار کامودیتی‌ها را مرور می‌کنیم.