عدم تحقق ظرفیت‌های این صنعت باعث شده تا میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت کاهش داشته باشد و در عین حال بخشی از ظرفیت اسمی صنعت سیمان کشور در سالیان اخیر از دست برود. در عین حال ارزان بودن انرژی و سایر هزینه‌های تولیدی باعث شده تا بهای تمام شده تولید سیمان در ایران به مراتب کمتر از هزینه تولید آن در سایر نقاط دنیا باشد. تولید سیمان ارزان در ایران فرصتی را برای کشورهای منطقه فراهم کرده تا بر سیمان وارداتی ایران تعرفه وضع کنند. منطقه‌ای بودن عرضه و تقاضای سیمان باعث شده تا تعیین نرخ این محصول نیز منطقه‌ای باشد و بازاری جهانی موثری برای آن وجود نداشته باشد. با این وجود در اغلب بازارهای جهانی میان نرخ سیمان و بهای میلگرد همگرایی در نوسان قیمت وجود دارد؛ البته در ایران این همگرایی در سطح کمینه قرار دارد.  

وضعیت بازار مسکن و پروژه‌های زیرساخت موضوع دیگری است که بر بازار سیمان اثرگذار می‌شود؛ با توجه به آنکه عمده مصرف اصلی سیمان به ساخت مسکن و پروژه‌های زیرساختی مربوط می‌شود، اخبار مربوط به توسعه زیرساخت و ساخت مسکن نیز می‌تواند سیگنالی موثر برای جهت‌دهی به بازار سیمان تلقی شود و بنابراین توجه به بخش مسکن در تحلیل بازار سیمان ضروری است. 

 در این قسمت از برنامه کامکس در گفت‌وگو با علی اسکینی تحلیلگر کارگزاری بانک صنعت و معدن به بررسی بنیادی  صنعت سیمان در دنیا و ایران پرداخته شد.