در کرونا امروز ببینید

مشاغلی که امروز کرکره را بالا دادند خطر بیکاری ٤ میلیون نفری اپل و گوگل به جنگ کرونا آمدند آموزش و پرورش با دور زدن چهار پیام رسان به روبیکا رسید ببند و بشور، آب هست اما کم است

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد