رونق سویا

کلاس درس اقتصاد توسعه - قسمت بیست و دوم

پاراگوئه برای مدتی کوتاه رشد اقتصادی خیره کننده ای داشت، دلیل آن چه بود؟

در این قسمت ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد