مونوپولی میخک صدپر - قسمت بیست و چهارم

سرمایه‌داری رفاقتی و اعطای حق امتیاز‌های ویژه به افرادی خاص در یک جامعه، چه تبعاتی در پی دارد؟ چرا باید برنده‌ها و بازنده‌های اقتصاد نه توسط دولت، که به وسیله‌ی رقابت در بازار تعیین شوند؟ انحصار میخک صدپر در اندونزی کار را به جایی رساند، که صندوق بین المللی پول برای اعطای کمک‌های مالی به این کشور شرط کرد که همه‌ی امتیازهای اعطا شده به افراد خاص در تجارت میخک صدپر باید از بین بروند. در این قسمت به مثالی دیگر از پیامدهای حمایت‌گرایی و توزیع رانت پرداخته‌ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد