شب گذشته رئیس دولت با مدیران رسانه ای کشور دیدار کرد. نکته جالب در این دیدار قرار گرفتن  حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و سید محمود دعایی، سرپرست موسسه اطلاعات در دو سمت ابراهیم رئیسی بود.

 رییسی از راهبرد کشور در مذاکرات هسته ای سخن گفت.