روزنامه‌های صبح تهران، بعد از یک هفته تعطیلی، بالاخره هفده اردیبهشت، منتشر شدند. «حذف یارانه آرد از واحدهای صنفی و صنعتی» موضوع گزارش اصلی غالب روزنامه‌ها بود. موضوعی که در روزهای اخیر واکنش منفی حامیان دولت را نیز به همراه داشت. 

«گرانی‌های لجام گسیخته»، «دلار ۴۲۰۰ تومانی» و «حواشی تولد یوزهای ایرانی» هم از دیگر سوژه‌هایی بود که از چشم رسانه‌های مکتوب در این روز دور نماند.