خبر این سرقت که در اطلاعیه اول بانک ملی از آن به عنوان حادثه یاد شده در کنار حمله شبانه اسراییل به جنوب دمشق جزو داغترین اخبار فضای مجازی در شب گذشته بود.

 در کیوسک صبحگاهی امروز به جزییات سرقت بزرگ از صندوق امانات بانک ملی و حمله اسراییل به سوریه می‌پردازیم.